GFI EventsManager


Porozumějte svým datům pomocí GFI EventsManager

Můžete spravovat data z logů událostí za účelem zlepšení spolehlivosti, bezpečnosti a dostupnosti systému a jeho souladu s požadavky

Koupit


Discover1_esmthumb

Analýza dat z logů pro SIEM

Dobré bezpečnostní strategie zahrnují monitorování logů událostí v reálném čase v případě kritických incidentů a pravidelnou analýzu logů relevantních z hlediska bezpečnosti. To Vám umožní detekovat podezřelou aktivitu a rychle na ni reagovat. Můžete v reálném čase monitorovat bezpečnostně relevantní zásady, mechanismy (např. autentizaci, autorizaci atd.), aktivity (např. aktivitu privilegovaných uživatelů) i aplikace (např. IDS, IPS, firewall atd.).

Discover2_esmthumb

Komplexní monitorování a správa IT infrastruktury

Neplánovaný výpadek systému může někdy představovat drobnou nepříjemnost, jindy obrovskou katastrofu. Proto monitorujte dostupnost, funkčnost, výkon a využití Vašich IT prostředků – všeho od síťových zařízení, pracovních stanic a serverů až po aplikační, podnikové a infrastrukturní služby a síťové protokoly.

Discover3_esmthumb

Konsolidace logových dat pro dosažení shody s požadavky

Většina standardů a předpisů pro bezpečnost dat požaduje, aby veškerá relevantní logová data byla řádně spravována, shromažďována, konsolidována a bezpečně ukládána tak, aby mohla společnost prokázat odpovědnost za úkony, které probíhají na jejím pracovišti. GFI EventsManager poskytuje třívrstvou konsolidaci logových dat, která je dostupná prostřednictvím dvoufaktorové autentizace, funkce pro forenzní analýzu a reporty pro hodnocení shody s požadavky.

Reference zákazníka Bankwest of Kansas
obrazek-videoBankwest of Kansas je hrdá na to, že jde o banku vlastněnou a provozovanou místními vlastníky, která po více než 100 let slouží klientům západního Kansasu a východního Colorada. Jejím závazkem je poskytovat zákazníkům personalizované služby s nejnovějšími dostupnými bankovními produkty. Její specializace na úvěry zahrnuje zemědělství, individuální obytnou výstavbu a spotřebitelské půjčky. 

SC Magazine ocenil GFI EventsManager 2013 fantastickým skóre 5 hvězdiček a popsal ho jako solidní a snadno použitelnou aplikaci.

Další informace
obrazek2

GFI EventsManager je výborným nástrojem, který můžete v současném IT světě mít a který nám ušetřil velké množství času.

Bryan W. York, Regionální síťový administrátor Inland Transportation Services


Další přínosy

Budování důvěry

Monitorováním, detekováním a analýzou bezpečnostních incidentů pomocí analýzy logových dat zlepšíte zabezpečení a zvýšíte stupeň ochrany sítě.

Zvýšení produktivity

Automatizací správy Vašeho IT můžete snížit náklady a zvýšit produktivitu Vašeho oddělení IT.

Zjednodušení dosažení shody

Zjednodušíme Vám dosažení shody s regulatorními požadavky SOX, PCI DSS, HIPAA, FISMA a jinými zákony.

Zkrácení výpadků

Aktivní monitorování sítě a serverů a monitorování logů událostí umožňuje automatizovat detekci a zkoumání incidentů a jejich nápravu.