GFI EventsManager – vlastnosti produktu


Co je nového v GFI EventsManager® 2013?

Datum zveřejnění: 22. leden 2013

Do této verze GFI EventsManager jsme doplnili aktivní monitorování sítě a serverů, které doplňuje pokročilé monitorovací kontroly, které sledují zdraví a výkon síťové infrastruktury, aplikací a služeb, což Vám pomůže rychleji identifikovat problémy a řešit je.

Mezi nové funkce GFI EventsManager 2013 patří:

  • Od nynějška je dostupné aktivní monitorování sítě a serverů založené na monitorovacích kontrolách, které může fungovat ve spojení s monitorovacím systémem založeným na logových souborech, a tak poskytuje kompletní a důkladní pohled na stav Vašeho prostředí.
  • Jedinečná kombinace aktivního síťového a serverového monitoringu a monitoringu sítě a serverů na bázi logů poskytuje nejen identifikaci incidentů, ale také úplnou sestavu logů z aktiv, která selhala, což výrazně zjednodušuje zkoumání a řešení problému.
  • Vylepšený systém zabezpečení konzoly pomáhá splnit požadavky nejlepších doporučených postupů, které předpokládají přístup k datům na základě „need-to-know.“ Od této verze GFI EventsManager může mít každý uživatel přiřazenu podmnožinu počítačů, které spravuje, a jakmile se uživatel přihlásí, konzola mu umožní používat pouze data přicházející z těchto nakonfigurovaných počítačů.
  • Nové schéma pro parsování XML souborů, které je ve výchozím nastavení dostupné, umožňující monitorování logů a konfiguračních souborů založených na XML.
  • Nové schéma pro parsování textových logů DHCP, které umožňuje monitorování přidělování IP adres DHCP.
  • Větší pružnost při ukládání událostí: nový databázový systém byl aktualizován tak, aby obsahoval fyzické smazání událostí, zejména s cílem snazší údržby a sběru dat do vzdálených databází.
  • Hashování logových dat pro ochranu před pokusy o manipulaci s logovými soubory, které přicházejí do produktu zvenčí, umožňuje zlepšenou konsolidaci a bezpečnost logů.
  • Nové reporty pro shodu s požadavky J Sox a NERC CIP.
 

icon2Zákazníci s platnou maintenance mají nárok na bezplatný upgrade
stáhněte si novou verzi

icon3a získáte nový klíč

icon4Zákazníci bez platné maintenance, kteří si přejí zakoupit upgrade,
stáhněte si novou verzi

icon5a obnovte svou maintenance