Archivace pro zvýšení produktivity, zlepšení správy a splnění zákonných požadavků

Vytěžte co nejvíce z archivu Vaší společnosti s GFI Archiver

Koupit


GFI Archiver

Archivace emailů, souborů a kalendářů

GFI Archiver archivuje emaily, soubory a záznamy z kalendářů. Jeho doplněk File Archiving Assistant (FAA) umožňuje sdílet soubory mezi uživateli a ukládat je centrálně a bezpečně bez toho, aniž byste museli spoléhat na poskytovatele online úložišť.

Secure archiving for compliance

Bezpečná archivace docílí splnění zákonných požadavků

Minimalizujte právní riziko. Archivujte emaily i soubory v jejich původním stavu – v centralizovaném úložišti chráněném před falšováním – což Vám pomůže nejen splnit zákonné požadavky, ale také při interním vyšetřování.

Identify business issues

Identifikace podnikových problémů

Váš archiv je zdrojem neuvěřitelných obchodních informací. Pomocí reportů můžete identifikovat zákonná rizika a zvýšit produktivitu. Další informace


Další přínosy

Historie emailů a souborů

Máte vždy k dispozici historii emailů Vašich uživatelů a starší verze souborů, a prostřednictvím rozhraní GFI Archiveru se k nim můžete rychle vrátit.

Snížení rizika

Nemusíte se strachovat, Vaše emaily jsou uložené v originální podobě bez možnosti pozdějšího falšování. GFI Archiver obsahuje také funkci auditování.

Ušetříte peníze

Tím, že uchováváte pouze jedinou centralizovanou kopii emailu a jeho příloh, ušetříte náklady na úložný prostor. Pomocí komprese emailů minimalizujete požadavky na úložiště.

Pokročilé funkce vyhledávání

Každá zpráva, příloha i soubor jsou před archivací automaticky indexovány. To Vám umožňuje rychlejší hledání a obnovení.