GFI MailEssentials – systemové požadavky


Hardware

Minimální požadavky na hardware pro GFI MailEssentials jsou:

Procesor

 • Minimum: 1Ghz
 • Doporučeno: 2GHz s více jádry

Dostupná paměť (RAM)

 • Minimum: 1,2GB
 • Doporučeno: 1.5GB

Volné místo na disku

 • Minimum: 6GB
 • Doporučeno: 10GB

Poznámka

Hardwarové požadavky závisí na celé řadě faktorů včetně objemu emailů a počtu aktivovaných antivirových enginů v GFI MailEssentials. Požadavky uvedené výše jsou požadavky samotného GFI MailEssentials.

Software

 • Microsoft Windows Server 2003 (x86/x64) nebo novější
 • Služba Microsoft IIS SMTP nebo Exchange Server 2003/2007/2010/2013/2016 (SP1 nebo novější pro Exchange 2007)
 • Služba Microsoft IIS World Wide Web
 • Microsoft Messaging Queuing Service (MSMQ)
 • Microsoft .NET Framework 4/4.5
 • Služby ASP.NET & Windows Authentication role při instalaci na Windows Server 2008
 • Microsoft SQL Server/Microsoft SQL Server Express (zdarma) je doporučen pro databázi reportovacího engine pro instalace s více než 100 poštovními schránkami.

Poznámka

 • Další informace o tom, jak instalovat požadované služby na Windows Server 2008 naleznete na adrese:
  https://go.gfi.com/?pageid=ME2014_Win2008
 • Další informace o tom, jak instalovat požadované služby na Windows Server 2012 naleznete na adrese:
  https://go.gfi.com/?pageid=ME2014_Win2012
 • GFI MailEssentials Information Store Scanning nelze použít, pokud jakýkoli jiný software je registrován pro využívání Microsoft Exchange VSAPI.
 • GFI MailEssentials lze také instalovat do virtuálních prostředí jako Microsoft Hyper-V a pod virtualizační software VMWare.

Antivirový a zálohovací software

Skenování provádění antivirovým a zálohovacím softwarem může způsobit chybné fungování GFI MailEssentials. K tomu dochází, jestliže takový software zabrání v přístupu k některým souborům, které GFI MailEssentials potřebuje.

Proto dezaktivujte skenování antivirovým a zálohovacím softwarem jiných výrobců v následujících adresářích:

Nastavení portů firewallu

Nakonfigurujte svůj firewall tak, aby povoloval porty používané GFI MailEssentials.

32-bitové instalace (x86) 64-bitové instalace (x64)
<..\Program Files\Common Files\GFI> <..\Program Files (x86)\Common Files\GFI>
\GFI\MailEssentials\
<..\Inetpub\mailroot> – if installed on a gateway machine.
<..\Program Files\Exchsrvr\Mailroot> – if installed on the same machine as Microsoft Exchange 2000/2003
<..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles> – pokud je instalován na stejném počítači jako Microsoft Exchange 2007
<..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles> – pokud je instalován na stejném počítači jako Microsoft Exchange 2010
<..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\TransportRoles> – pokud je instalován na stejném počítači jako Microsoft Exchange 2013
<..\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V16\TransportRoles> – pokud je instalován na stejném počítači jako Microsoft Exchange 2016

Nastavení portů firewallu

Nakonfigurujte svůj firewall tak, aby povoloval porty používané GFI MailEssentials.

Port Popis
53 – DNS Používán následujícími anti-spamovými filtry:

 • IP DNS Blocklist
 • SpamRazer
 • URI DNS Blocklist
20 & 21 – FTP Používán GFI MailEssentials pro připojení k ftp.gfi.com a k získání informací o nejnovějších verzích produktu.
80 – HTTP Používán GFI MailEssentials pro stahování záplat a aktualizací produktů pro:

 • SpamRazer
 • Anti-Phishing
 • Bayesian Analysis
 • Antivirové definiční soubory
 • Skener trojských koní a spustitelných souborů
 • Email Exploit engine

GFI MailEssentials si stahuje data z následujících adres:

 • https://update.gfi.com
 • https://update.gfisoftware.com
 • https://support.gfi.com
 • *.mailshell.com
 • *.spamrazer.gfi.com

Poznámka: GFI MailEssentials lze také konfigurovat tak, aby aktualizace stahoval přes proxy server.

8015, 9091, 9093 – Remoting Tyto porty se používají pro meziprocesovou komunikaci. Pro povolení spojení na porty pro dálkové ovládání nebo z nich není potřeba žádná konfigurace firewallu protože všechny procesy GFI MailEssentials běží na témž serveru.
Poznámka: Zajistěte, aby na těchto portech nenaslouchaly žádné jiná aplikace (kromě GFI MailEssentials). Pokud tento port používají jiné aplikace, tyto porty lze změnit.
389/636 – LDAP/LDAPS Tento port je používán v těchto případech:

 • Prostředí Microsoft Exchange – Vyžadován pokud server, kde běží GFI MailEssentials, nemá přístup /nemůže získat seznam uživatelů z Active Directory, například v prostředí DMZ nebo v jiném prostředí, které nepoužívá Active Directory.
 • Prostředí poštovního serveru Lotus Domino – Vyžadován pro získání emailových adres ze serveru Lotus Domino.
 • Prostředí jiných SMTP poštovních serverů – Vyžadován pro získání emailových adres ze SMTP serveru.

Požadavky GFI MailEssentials SpamTag pro Microsoft Outlook

Hardware

Procesor

 • Minimum: 1Ghz

Dostupná paměť (RAM)

 • Minimum: 512MB
 • Doporučeno: 2GB

Volné místo na disku

 • 50MB fyzického úložiště vyhrazeného pro SpamTag

Software

Požadované komponenty

 • Microsoft .NET Framework 4/4.5

Podporované operační systémy

 • Windows® 10
 • Windows® 8/8.1
 • Windows® 7
 • Windows® Vista
 • Windows® XP
 • Windows® Server 2012/R2
 • Windows® Server 2008/R2
 • Windows® Server 2003

Podporované verze Microsoft Outlook®

 • Microsoft Outlook® 2016 (verze x86 a x64)
 • Microsoft Outlook® 2013 (verze x86 a x64)
 • Microsoft Outlook® 2010 (verze x86 a x64; Service Packy 1 nebo 2)
 • Microsoft Outlook® 2007 (Service Packy 1 nebo 2)
 • Microsoft Outlook® 2003 (Service Packy 1, 2, 3 nebo 4)

Propojení s GFI MailEssentials

SpamTag se spojuje s GFI MailEssentials na portu 80 přes HTTP. Pro ověření spojení z klientského prohlížeče se ujistěte, že můžete otevřít URL GFI MailEssentials.