GFI OneConnect – systémové požadavky


Hardwarové požadavky

 • Procesor: 2GHz Quad Core nebo výkonnější
 • RAM: 2 GB RAM (vyhrazeno pro GFI OneConnect)
 • Volné místo na HDD: 40 GB nebo více v závislosti na počtu uživatelů

Softwarové požadavky

Podporované operační systémy:

 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 (64-bit pouze)

Podporované emailové servery:

Důležité

Pokud nemohou být nainstalované komponenty GFI OneConnect na Microsoft Exchange serveru, pak musí být alespoň v rámci sítě, umožňující komunikaci s Microsoft Exchange.

Další požadavky

 • .NET Framework v. 4.5: Pokud není dosud přítomen na GFI OneConnect serveru, pak je automaticky nainstalován GFI OneConnectem s tím, že je vyžadován restart před spuštěním průvodce instalací.
 • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.7 nebo pozdější: Pokud není dosud nainstalován na GFI OneConnect serveru, pak je automaticky nainstalován GFI OneConnectem s tím, že je vyžadován restart před spuštěním průvodce instalací.

Požadavky na komunikaci komponent

Zajistěte, aby firewall, je-li nainstalován, umožňoval následující provoz:

 • Port 8000 mezi všemi instancemi RedirectorAgenta nainstalovaného na Microsoft Exchange Serverech a GFI OneConnect serveru hostujícího RedirectorControllera.
 • Port 443 mezi GFI OneConnect serverem a GFI OneConnect Data Centrem. IP adresa data centra je 52.19.21.57 a 52.30.238.60.
 • Port 3268 nebo Port 389 pro komunikaci mezi SyncManagerem a Active Directory serverem pro vyhledávání uživatelů v závislosti na vybrané vyhledávací metodě.