GFI WebMonitor – vlastnosti produktu


GFI WebMonitor 2015 R3

Datum zveřejnění: 28. května 2015

Tato verze přináší zákazníkům, kteří používají GFI WebMonitor pro ISA / TMG s využitím TMG, veškeré funkce samostatného WebMonitoru, a to bez nutnosti kupovat nový software.

Uživatelé TMG nyní mohou používat pokročilejší funkce produktu GFI WebMonitor 2015, k nimž patří:

  • Nový engine, který nabízí ohromné zvýšení výkonu a mnohem lepší škálovatelnost.
  • Nové uživatelské rozhraní zvyšující spokojenost uživatele a dále usnadňující používání produktu.
  • Řízení aplikací
  • WebInsights

Tato verze umožní uživatelům TMG automaticky importovat konfigurace z GFI WebMonitor pro ISA / TMG, a taky je velmi snadně instalovát a konfigurovat. Budoucí funkce produktu budou všem uživatelům TMG dány k dispozici v budoucnu.

Nové reporty:
Tato verze také přináší reporty o používání kloudových služeb jak pro webové aplikace, tak pro účely brouzdání. Tyto reporty jsou automaticky aktivovány a nakonfigurovány tak, aby byly odesílány na nastavené emailové adresy.

GFI WebMonitor 2015 R2

Datum zveřejnění: 26. března 2015

Nová verze GFI WebMonitor přináší přímo v krabicové podobě schopnosti, které umožňují jedinečný vhled do aktivity webových služeb. GFI WebMonitor Vám nejen pomůže zkoumat, spravovat a lépe zabezpečit webové aktivity ve Vašem podniku, ale také IT správcům umožní identifikovat místa, o která by se měli zajímat, nebo se jimi znepokojovat, aniž by bylo nutné spouštět složité reporty nebo se prokousávat podrobnými řídícími panely.

Řídící panel, který zobrazuje aktuální stav využití přenosové kapacity, aktivity uživatelů a bezpečnostní incidenty, je velmi užitečný, ale jeho údaje jsou mocnější, když můžete srovnat současný stav se stavem z jiného období v minulosti. Po vytvoření základny budete moci přijímat informovaná rozhodnutí o webové aktivitě ve Vašem síťovém prostředí založená na historických záznamech aktivity Vašich uživatelů.

WebInsights dává data do kontextu a poskytuje odpovědi na otázky ze tří oblastí, které musíte při správě sledovat: produktivita, využití přenosové kapacity a bezpečnost:

  • Jakou aktivitu mám v mém prostředí považovat za normální na základě toho, jak se moji uživatelé chovají?
  • Kde jsem dnes v porovnání ‘normální aktivitou’?
  • Pokud je současný stav mé sítě nad základní úrovní a zaznamenávám špičkové hodnoty v počtu bezpečnostních incidentů, využití přenosové kapacity nebo ztrátě produktivity, proč k tomu dochází?

Zásadně byla zlepšena použitelnost pro správce IT, protože nyní mají pro konkrétní případy použití jediné místo, kam se mohou obrátit, aniž by museli provádět tolik úkonů.

Chcete-li se dovědět více o WebInsights, klikněte sem.

Dalším doplněním produktu je to že nyní uživatelé mohou požadovat přístup k webové stránce zablokované GFI WebMonitorem přímo ze stránky blokování. Když uživatelé požádají o přístup k zablokované webové stránce, vypíše se upozornění a zobrazí se v centru oznámení hlavní konzoli produktu. Správce IT si může zobrazit webovou stránku, k níž byl vyžádán přístup, a může požadavek schválit nebo odmítnout. Správce IT může schválit požadavek jediným kliknutím, aniž by musel ručně přidávat výjimku do stávajících zásad. Při povolování může také zvolit časové okno, kdy uživatel k webové stránce smí přistupovat. To významně pomáhá zjednodušit práce s požadavky na přístup a eliminuje velké množství ruční práce.

Co je nového v GFI WebMonitor® 2015?

Datum zveřejnění: 16. října 2014

GFI WebMonitor 2015 je nyní dostupný jako jediný software. Dvě edice, WebFiltering a WebSecurity, se už dále nebudou prodávat, a všechny funkčnosti jsou nyní dostupné v GFI WebMonitor 2015. Je důležité poznamenat, že nové funkce v této aktualizaci nejsou k dispozici pro uživatele GFI WebMonitor 2013 pro ISA/TMG.

Řízení aplikací pro aplikace používající webové protokoly

GFI WebMonitor 2015 poskytuje správcům IT jakoby laserově přesně zaměřenou detekci a správu více než 700 webových aplikací. To se provádí pomocí naší nové technologie řízení aplikací, která zahrnuje porovnávání s typickými signaturami, konverzační sémantiku, hloubkový rozbor protokolů, heuristickou analýzu, sledování toku dat a asociační enginy, a také statistickou inspekci daleko nad rámec webového filtrovacího enginu BrightCloud používaného ve verzi 2013.

Řízení aplikací správcům IT umožňuje nakonfigurovat aplikace (jako oprávněné nebo neoprávněné) pro přístup přes protokoly HTTP/HTTPs. Řízení je vysoce granulární, přičemž některé případy použití jsou možné pouze pomocí naší technologie. Administrátoři mohou například zablokovat Google Drive, aniž by zároveň blokovali webovou stránku Google (a vyhledávání) a bez blokování portu 80 na firewallu (ten se používá jak v Google Drive, tak ve webových prohlížečích).

Unifikovaná konfigurace a správa pravidel

Nový engine a uživatelské rozhraní pro správu pravidel umožňuje konfigurovat filtrování webu a webová bezpečnostní pravidla pomocí stejné logiky, což zásadně snižuje počet kroků, které jsou potřeba pro vytvoření efektivní konfigurace. Hlavní parametry pro konfigurování pravidel jsou zobrazeny v jasném seznamu a logicky seskupeny a lze je nastavit prostřednictvím jednoduchého přetažení myší. Nové přehledové uživatelské rozhraní poskytuje správcům IT souhrnný pohled na nastavení pravidel: kdo jsou jednotliví ovlivnění uživatelé a jaký bude účinek.

Zvýšení výkonu

Engine WebMonitoru 2015 byl zcela přepracován tak, aby zahrnoval nejnovější technologie, které umožňují x64 kompilaci, lepší správu paměti, rychlejší zpracování a lepší škálovatelnost.

Nový svěží vzhled

Nově navržené uživatelské rozhraní poskytuje mnohem lepší pohled na to, co produkt a uživatelé dělají. Nové uživatelské rozhraní usnadňuje a urychluje spouštění úloh a tak dociluje mnohem lepší zkušenosti uživatelů. Nově je k dispozici nový hlavní řídící panel s data v reálném čase, a stávající podrobnější řídící panely mají nový intuitivnější rozhraní pro filtrování.

 

icon2Zákazníci s platnou maintenance mají nárok na bezplatný upgrade
stáhněte si novou verzi

icon3a získáte nový klíč

icon4Zákazníci bez platné maintenance, kteří si přejí zakoupit upgrade,
stáhněte si novou verzi

icon5a obnovte svou maintenance